Γάμος

Δεξίωση » Διακόσμηση Κέντρου

Όλη η διακόσμηση του κέντρου πραγματοποιείται από τις κατασκευές και τα αξεσουάρ της διακόσμησης της εκκλησίας, χωρίς κάποια επιπλέον χρέωση. Με αυτόν τον τρόπο δεν επιβαρύνουμε τον προϋπολογισμό των νεονύμφων.

1

1

2

2

3

3

4

4

5

5

6

6

7

7

8

8

9

9

10

10

11

11

12

12

13

13

14

14

15

15

16

16